โซนค่ายพักแรม

1. ค่าย 100 ปีสวนกุหลาบ ใช้สำหรับทำกิจกรรมดังนี้

                -การชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

                -การอยู่ค่ายพักแรมของโรงเรียน

                -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของเยาวชนและประชาชน

                -กิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรม Walk Rally

ลักษณะของพื้นที่

                -มีบ้านพัก จำนวน 9 หลัง นอนรวมหลังละ 20 คน รวม 180 คน

                -มีบ้านพักครู 105 ปี จำนวน 12 ที  ราคา 25 บาท / คืน / คน

                -มีบ้านพักเรือนพยาบาล 100 ปี สวนกุหลาบ จำนวน 10 ที  ราคา 25 บาท / คืน / คน

                -พื้นที่ว่างสำหรับกางเต็นท์  (นอนเต็นท์ เด็ก คนละ 3 บาท / คืน / คน  

                  ครู  คนละ 5 บาท / คืน / คน)

                 รับได้ประมาณ 500 คน

                -มีห้องน้ำ ห้องส้วม ที่อาบน้ำ เพียงพอบริการ

ห้องประชุม 100 ปีสวนกุหลาบ พัดลม วันละ 500 บาท

                -รวมเด็กได้ประมาณ 300 คน

                -อุปกรณ์โสต ต้องไปติดตั้งเอง

อาหาร   ติดต่อโรงอาหารวชิรสุทธารส  มือถือ 08 1683 8629 คุณเล็ก                                  

 2. ค่ายชัพน์ บุนนาค  ใช้ทำกิจกรรมดังนี้

                -การชุมนุมลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

                -การอยู่ค่ายพักแรม

                -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของเยาวชนและประชาชน

                -กิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรม Walk Rally

ลักษณะพื้นที่

                -สนามหญ้ากิจกรรมกลางแจ้งสลับต้นไม้

                -สำหรับกางเต็นท์นอนพักแรม

                -กางเต็นท์นอนรับได้ประมาณ 500 คน

                -มีห้องน้ำ ห้องส้วม เพียงพอบริการ

                -มีอ่างอาบน้ำ ใช้ขันตักอาบผนังปิดรอบด้านเพียงพอ

ค่าใช้จ่าย

                -นอนเต็นท์เด็ก คนละ 3 บาท / คืน / คน

                -ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คนละ 5 บาท / คืน / คน

อาหาร  ติดต่อโรงอาหารวชิรสุทธารส  มือถือ 08 1683 8629 คุณเล็ก

3.  ค่ายย่อยอัสสัมชัญ  ใช้ทำกิจกรรมดังนี้

                -การชุมนุมลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

                -การอยู่ค่ายพักแรม

                -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของเยาวชนและประชาชน

                -กิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรม Walk Rally

                -อบรมหลักสูตรนายหมู่ลูกเสือ

                -อบรมหลักสูตรกองร้อยพิเศษ

ลักษณะพื้นที่

                -สนามหญ้ากลางแจ้งสลับกับต้นไม้ใหญ่สำหรับกางเต็นท์นอน

                -มีห้องประชุมรวมเด็กได้ประมาณ 200 คน

                -รับได้จำนวน 500 คน/ครั้ง

                -มีห้องน้ำ ห้องส้วมไว้บริการเพียงพอ

                -มีอ่างอาบน้ำไว้บริการใช้ขันตักอาบมีผนังกั้นรอบด้าน

ค่าใช้จ่าย

                -นอนเต็นท์เด็ก คนละ 3 บาท / คืน / คน

                -ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คนละ 5 บาท / คืน / คน

อาหาร    ติดต่อโรงอาหารวชิรสุทธารส  มือถือ 08 1683 8629 คุณเล็ก

4.  ค่ายชาติตระการโกศล 1    ใช้ทำกิจกรรมดังนี้

                -การชุมนุมลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

                -การอยู่ค่ายพักแรม

                -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของเยาวชนและประชาชน

                -กิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรม Walk Rally

ลักษณะของพื้นที่

                -สนามหญ้ากลางแจ้งสลับกับต้นไม้ใหญ่สำหรับกางเต็นท์นอน

                -สำหรับกางเต็นท์นอนพักแรมรับเด็กได้ประมาณ 500 คน / ครั้ง

สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

                -มีห้องประชุมของสมาคมศิษย์เก่าเทพศิรินทร์กำลังก่อสร้าง

                -รับเด็กได้ประมาณ 300 คน

                -เต็นท์ถาวร 2 หลัง หน้าค่ายย่อย

                -มีห้องน้ำ ห้องส้วม อ่างอาบน้ำเพียงพอบริการ

ค่าใช้จ่าย

                -นอนเต็นท์เด็ก คนละ 3 บาท / คืน / คน

                -ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คนละ 5 บาท / คืน / คน

อาหาร    ติดต่อโรงอาหารวชิรสุทธารส  มือถือ 08 1683 8629 คุณเล็ก

5.  ค่ายชาติตระการโกศล 2    ใช้ทำกิจกรรมดังนี้

                -การชุมนุมลูกเสือ- เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์

                -การอยู่ค่ายพักแรม

                -กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของเยาวชนและประชาชน

                -กิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรม Walk Rally

ลักษณะของพื้นที่

                -สนามหญ้ากลางแจ้งสลับกับต้นไม้ใหญ่สำหรับกางเต็นท์นอน

                -สำหรับกางเต็นท์นอนพักแรมรับเด็กได้ประมาณ 400 คน / ครั้ง

สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ

                -ไม่มีห้องประชุมรวมเด็กสนามในร่มกลางแจ้ง

                -มีเต็นท์ถาวรในพื้นที่ 2 หลัง หน้าค่ายย่อย

                -มีห้องน้ำ ห้องส้วม มีบริการเพียงพอ

                -มีอ่างอาบน้ำใช้ขันตักอาบมีผนังกั้น 4 ด้าน เพียงพอบริการ

ค่าใช้จ่าย

                -นอนเต็นท์เด็ก คนละ 3 บาท / คืน / คน

                -ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ คนละ 5 บาท / คืน / คน

อาหาร    ติดต่อโรงอาหารวชิรสุทธารส  มือถือ 08 1683 8629 คุณเล็ก