ประว้ติค่ายลูกเสือ  

ค่ายลูกเสือวชิราวุธเป็นค่ายลูกเสือแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้านหน้าของค่ายอยู่ติดกับถนนสุขุมวิท ระหว่าง กม. ๑๑๕ – ๑๑๖ จากกรุงเทพมหานคร จากกรุงเทพมหานคร จากถนนสุขุมวิท มีถนนชื่อ ถนนจักกะพาก ตัดผ่านริมสนามหญ้า อันกว้างใหญ่ เข้าไปยังตึกอำนวยการและบริเวณส่วนใหญ่ของค่ายวชิราวุธ มองเข้าไปจาก ถนนสุขุมวิทจะเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( ร๖ ) ออกแบบโดยกรมศิลปากรและหล่อด้วยโลหะ ขนาดหนึ่งเท่าพระองค์ประทับยืน ทรงเครื่องแบบ นายพลเสือป่าเต็มยศ ประดิษฐานอยู่ในบริเวณสนามหญ้าอันกว้างใหญ่นั้น และทางด้านหลังของ พระบรมราชานุสาวรีย์ จะเห็นธงของค่ายลูกเสือวชิราวุธ สะบัดพลิ้วอยู่บนยอดเขาซากแขก จึงช่วยทำให้พระบรมราชานุเสาวรีย์ ดูเด่นและสง่างาม ข้อความจารึกในแผ่นศิลา ที่แท่นฐานพระบรมรูป มีดังนี้